Online Beyin Eğitimi Programı

Çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik Ölçme-Değerlendirme (fortest) araçları uygulanarak, bireyler bilişsel beceriler açısından ayrıntılı olarak değerlendirilir ve kapsamlı bir rapor sunulur.

Zayıf bilişsel becerileri geliştirmeye yönelik bütünsel bir program olan Online Beyin Eğitimi Programı belirlenir ve programın nasıl uygulanacağı bireye anlatılarak çalışmalara başlanır.

Online Beyin Eğitimi Programı, Bilişsel Becerileri Geliştirme Programı’nın önemli ve vazgeçilmez bir parçasıdır. Çeşitli nedenlerden dolayı merkezimize gelemeyenler için bilişsel becerileri geliştirmek açısından çok önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle belirli günlerde ve belirli sürelerle online beyin egzersizlerinin yapılması gerekmektedir.

Önerilen yöntem ve süre; haftanın en az 5 günü 30-45 dakika düzenli olarak uygulanmalıdır. Eğitimin minimum süresi 3 ay, maksimum süresi de 6 aydır. Eğitim süresi, bireylerin ihtiyacına ve düzenli olarak yapacağı uygulama süresine bağlıdır.