Dr. Funda Demirel

Dr. Funda Demirel

Eğitim Bilimci, Beyin Antrenörü

Forbrain ® Learning Center Kurucusu

Motivation Buttons ® Kurucu Ortak

1989’da ODTÜ Matematik Bölümünü bitirdi. Aynı yıl ODTÜ Matematik Bölümünde araştırma görevlisi oldu. 1992’de ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Uygulamalı Matematik Anabilim dalında yüksek lisansını tamamladı ve 2007’de Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Teknolojisi Bölümünde doktora derecesini aldı.

1995-2012 arasında T.C. Ekonomi Bakanlığı ve T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda şube müdürlüğü yaptı. 2008-2010 arasında Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Öğrenmeyi öğrenme, öğrenme stratejileri, beyin temelli öğrenme, öğrenilenin işe aktarılması (öğrenme transferi), öğretim tasarımı (süreç ve ortam tasarımı), eğitimde ölçme ve değerlendirme/veri analizi, bilimsel araştırma yöntemleri, yetişkin eğitimi konularında T.C. Ekonomi Bakanlığı, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, TODAİE, TÜBİTAK, UNICEF, Milli Eğitim Bakanlığı gibi kuruluşların ve özel eğitim kurumlarının desteklediği projelerde proje yöneticisi, uzman, danışman ve araştırmacı olarak görev aldı.

ABD’deki eğitimi ve çalışmalarından sonra, 2013’te Türkiye’nin ilk Beyin Eğitim Merkezi olan Forbrain® Learning Center’ı İstanbul’da kurdu. Eğitim ve danışmanlık firması olan Forbrain® Learning Center’da öğrenmeyi öğretme, matematiksel zekayı geliştirme, yaratıcılık, bilişsel becerileri geliştirme (dikkat, konsantrasyon, işleme hızı, hafıza, mantık ve akıl yürütme, görsel ve işitsel işleme, planlama, organizasyon vb.) konularında eğitim ve danışmanlık yapıyor.

2017’den beri Türkiye’nin Beyin Antrenörlerini yetiştirmektedir.

2018’den beri Engaged4Results çözüm ortağı ile birlikte dünyada pek çok dile çevrilerek kullanılan nörobilim temelli Motivation Buttons® testini geliştirmiştir ve bu alanda eğitim ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

SEÇİLMİŞ YAYINLAR / PROJELER

Tezler

· Demirel F. (2007). İzleme Sürecinin ve Güdülenmenin Öğrenme Transferi Algısına ve Kalıcılığına Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Makaleler

· Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Demirel, F. ve Özkahveci, Ö. (2004). Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4(2), 207-239.

· Kılıç Çakmak E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. Büyüköztürk, Ş. ve Demirel F. (2008). İlköğretim İkinci Kademe ve Lise Öğrencilerinin Ders ve Sınıf Düzeylerine Göre Öğrenme Stratejileri ve Güdülenme Düzeylerinin Belirlenmesi, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5 (1).

Bildiriler

· Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., Kılıç, E. & Demirel, F. (2007) The Turkish Adaptation Study of Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) for 12–18 Year Old Children, INTED 2007 International Technology, Education and Development Conference. Valencia, Spain.

· Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Demirel, F. (2005). University students’ motivation and use of learning strategies: Turkish version of motivated strategies for learning questionnaire. Yedinci Uluslararası Eğitim Konferansı, Atina, Yunanistan.

· Demirel F., Prof. Dr. Keser H. (2001). Web Tabanlı Öğretim Materyali Hazırlama Sürecinin Temel Evreleri ve İnternet Kullanımına Yönelik Bir Uygulama Örneği. Uluslararası Eğitim Teknolojisi Sempozyumu. Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

· Büyüköztürk, S., Akgün, O.E. & Demirel,F. (2006). University Students’ Motivation and Use of Learning Strategies. Editör: Niki Kyriakidou, Atina: ATINER.

Kitaplar

· Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

· ODTÜ Mezunlar Derneği – Uzaktan Eğitim Çalışma Grubu – Eğitimin Değişen Yüzü: E-Öğrenme

Projeler

· Proje Adı: Yine Yeniden Beynimi Kullanıyorum Projesi – Aktivist ve Proje Yöneticisi

Destekleyen Kuruluş: Avrupa Birliği Sivil Düşün Destek Programı (2020)

· Proje Adı: T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Uzaktan Eğitim Projesi – Proje Koordinatörü

Destekleyen Kuruluşlar: Dış Ticaret Müsteşarlığı (2004-2008)

· Proje Adı: Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği 13-18 Yaş Türkiye Norm Çalışması - Araştırmacı

Destekleyen Kuruluşlar: TÜBİTAK, MEB (2005-2007)

· Proje Adı: “Haydi Kızlar Okula” Kız Çocuklarının Okullaştırması Projesi Nicel Değerlendirme Çalışması - Araştırmacı

Destekleyen Kuruluşlar: UNICEF (2005)

ARAŞTIRMA İLGİ ALANLARI

  • Beyin Eğitimi (Bilişsel Becerileri Geliştirme)
  • Öğrenmeyi Öğrenme / Öğrenme Stratejileri
  • Öğrenilenin İşe Aktarılması (Öğrenme Transferi)
  • Öğretim Tasarımı (Süreç ve Ortam Tasarımı)
  • Ölçme ve Değerlendirme / Veri Analizi
  • Yetişkin Öğrenenler / Yeni Nesil Öğrenme
  • Nörobilim / Davranış Bilimi

GÖNÜLLÜ ÇALIŞMALAR

· Ankara Çankaya Belediyesi Sokullu Baharevi Sağlıklı Yaş Almada Beyin Atölyesi (2019-2020)

· İstanbul Beşiktaş Belediyesi Ulus Yaşam Merkezi İleri Yaşa Yönelik Beyin Egzersizleri Atölyesi (2016-2017)

  • Alzheimer Vakfı Proje ve Seminer Çalışmaları (2015-…)

· Beşiktaş Belediyesi Çocuk Bilim Merkezi Çalışmaları (2014-…)

· Ankyra ASKAT (Arkeoloji Sanat Tarihi Kültür Araştırma Topluluğu – Kurucu Üye, Seminer ve Gezi Etkinlikleri Sorumlusu (2011- )

· ODTÜ Mezunları Derneği – Genişletilmiş Yönetim Kurulu Üyesi (2008 - 2010), Eğitim Politikaları Komisyonu- Koordinatör (2008 - 2010), Etkinlikler Komitesi - Arkeoloji ve Fotoğraf Kulüpleri Sorumlusu, Temalı Geziler Planlama Sorumlusu (2006 - ), Uzaktan Eğitim Çalışma Grubu (2005 - 2007) - Araştırmacı, 9-12 Yaş Çocuklarına Yönelik Çocuk Projeleri/Alternatif Eğitim Çalışmaları - Koordinatör (2007 - 2010)

· Yasemin Karakaya İlköğretim Okulu - Öğrencilere Yönelik Öğrenme Etkinlikleri Sorumlusu (2008-2009)

· ODTÜ Matematik Topluluğu - Kurucu Üye ve Araştırmacı (I. ve II. Matematik Haftası (1988-1989) Organizasyonu, “Matematik ve Sanat” ve “Matematik ve Müzik” Araştırmaları )